Mantras

Budha (Mercury) Mantra

Budha (Mercury) Mantra

Mantra:

OM BRAM BRIM BROOM SAH BUDHAEY NAMAH