Mantras

Shiva Mantra

Shiva Mantra

Mantra:

Om Namah Shivaya (Panchakshara)